black_bar_new10
 
Geografia

Zadania maturalne z geografii

Wykaz nazw geograficznych – konturówka
 
Olimpiada Geograficzna
Rodzaje zadań maturalnych

Zadania na maturze mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi

 • typy gospodarowania w środowisku i ich następstwa

 • przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Ziemi

 • problemy demograficzne społeczeństw

 • współczesne migracje ludności

 • procesy przekształcenia sieci osadniczej

 • przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne świata

 • relacje między człowiekiem a środowiskiem.

Gdzie jest wymagana?
studia praca
 • geografia

 • geologia

 • geodezja

 • turystyka

 • czasem kierunki powiązane z chemią i fizyką

 • geodeci

 • instruktorzy (różnego rodzaju)

 • piloci wycieczek

 • przewodnicy

 • ratownicy

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner