black_bar_new10
 

Wybierz lokalizację:Co to jest comenius ?

Projekt Comenius w Polsce trwa od 1996 roku. Każdego roku odbywają się dwie konferencje. Pierwsza, na początku trwania nowego programu, jest spotkaniem nauczycieli. Omawiane są wówczas plan działań szkół na dany rok oraz projekty na następne lata. Druga konferencja jest spotkaniem młodzieży, na którym prezentowane są efekty pracy z całego roku.

Współpracujące miasta to: Pribram (Czechy), Aurich (Niemcy), Leeuwarden (Holandia), Asker-Vollen (Norwegia), Cornwall (Anglia) oraz Kępno i Wrocław (Polska).

Dzięki Projektowi Comenius mamy okazję poznać kulturę i tradycje innych narodów, pokonać bariery językowe, zaprzyjaźnić się z naszymi rówieśnikami z oddalonych o wiele kilometrów krajów. Projekt pozwala na integrację, wymianę doświadczeń i zaprezentowanie wyników pracy. Dla wielu z nas jest on natchnieniem do doskonalenia swoich umiejętności językowych.

W trakcie przygotowań do konferencji mamy okazję poznać znane osobistości regionu i kraju. Możemy poszerzać swoje horyzonty w różnych dziedzinach i odkrywać siebie samych na nowo, w zupełnie nowych zadaniach.


Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner