Akademia rodzica

09.12.2019

Rodzic w obliczu depresji dziecka

Depresja - według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. To choroba, którą można i należy leczyć.

Ważne  – depresja to poważna, śmiertelna choroba. Może dotykać ludzi niemal w każdym wieku – dzieci, nastolatki i dorosłych. Przyczyny depresji są złożone, to zwykle kombinacja czynników genetycznych, biologicznych, środowiskowych i psychologicznych. Czytaj dalej...

02.01.2019

Drodzy Rodzice!

Nie recepty, a refleksje na temat rozwoju i wychowania

W życiu każdego z nas, niezależnie od wieku, bywa tak, że trudno nam skomunikować się skutecznie i satysfakcjonująco z innymi. Rodzice często powiedzą, że najtrudniej właśnie z dziećmi, a już zwłaszcza tymi dorastającymi. Dzieci twierdza natomiast, ze trudno porozumieć się z rodzicami. Ja swoje relacje z innymi spostrzegam jako satysfakcjonujące, ale skłamałabym mówiąc, że nigdy nie doświadczyłam nieporozumień, rozbieżności opinii, czy też bezradności i pewnie wielu tak powie o kontaktach ze mną. Nie zamierzam zatem dawać Państwu recept, ani jedynie słusznych rad – chcę podzielić się z Państwem swoja wiedzą, doświadczeniem i zaprosić do refleksji i współpracy. Czy tak się stanie? Nie wiem, to Państwo podejmiecie decyzję. Jednak jedno wiem – rozmowa z drugim człowiekiem jest zawsze cenna. I do dialogu także Państwa zapraszam.

Zapraszam zatem do Akademii Rodzica, czyli do śledzenia informacji, komunikatów oraz krótkich artykułów poruszających ważne kwestie w procesie wychowania i nauczania, zarówno dla rodziców, uczniów, jak i nauczycieli. Czekam również na Państwa wraz z pedagogiem szkolnym w gabinecie nr 59 każdego dnia.

Żeby pamiętać o tym jak ważne jest komunikowanie wprost – bez lęku, a nie uciekanie się do sposobów, chytrych wybiegów, proponuję Państwu na początek przeczytanie listów, jakie mogą zostać wymienione pomiędzy dzieckiem i rodzicem. Mam nadzieję, że te krążące po Internecie listy (tu w nieco zmodyfikowanej wersji) skłonią Państwa do refleksji i rozmowy z dziećmi. Zapraszam do przeczytania.

Pewna matka wraca wieczorem do domu i znajduje taki oto liścik.

Czytaj dalej...
02.01.2019

Każdy musi odpocząć. Twoje dziecko także!

Czyli o zwiększeniu efektywności naszej pracy, zdrowiu i radości życia.

Kiedy człowiek odpoczywa, jego mózg pracuje na wysokich obrotach. Mózg zawsze robi coś ważnego! Mózg zawsze intensywnie pracuje, także gdy śpimy, czy ucinamy sobie drzemkę. Różne obszary mózgu stale się ze sobą komunikują.

Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że głównym zadaniem mózgu jest porządkowanie i selekcjonowanie informacji, które docierają do nas każdego dnia. To bardzo ważne, bowiem, jak donoszą naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (2012) w ciągu jednego dnia dociera do nas aż 34 gigabajtów informacji, a codziennie odbieramy ponad sto tysięcy słów. Aktualnie jednak wiemy, że mózg wykonuje dużo więcej operacji - analizuje wiedzę, nabytą podczas naszego życia (również tę, której sobie nie uświadamiamy).

Czytaj dalej...
02.01.2019

Procedura kontroli obowiązku szkolnego

Szanowni Rodzice,

chcemy zaapelować o współpracę na rzecz kształtowania właściwych postaw wobec obowiązków, docelowo podejmowanych w życiu, a nie tylko w szkole i pomoc w pracy nad wzmacnianiem pożądanych nawyków frekwencyjnych. Zarówno nasze obserwacje,jak i badania w tym zakresie wskazują na bezpośredni, bardzo duży związek pomiędzy frekwencją a efektami uczenia się. Zależy nam na przyroście wiedzy i umiejętności naszych uczniów, ich rozwoju i sukcesach szkolnych oraz życiowych. Bez wzajemnego zrozumienia, wsparcia i rzetelności trudno będzie nam właściwie przygotować tych młodych ludzi do pełnienia ważnych ról życiowych i zawodowych oraz przyjmowania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania we wszystkich obszarach ich aktywności. Jesteśmy głęboko przekonani o słuszności takiego stanowiska i wierzymy równie mocno w Państwa gotowość do współpracy nad minimalizowaniem procederu kontrolowanych wagarów.

Czytaj dalej...
02.01.2019

Odpowiedzialność ucznia za sukces edukacyjny

"Jeśli dasz biedakowi rybę nakarmisz go raz,
Jeśli nauczysz go jak łowić ryby, nakarmisz go na całe życie"
(Konfucjusz)

Wymagania edukacyjne nakładają na nauczyciela obowiązek stworzenia uczniom warunków do nabywania umiejętności "planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przejmowania za nią odpowiedzialności".
Dzisiejszy system edukacji zwraca uwagę na konieczność rozwoju umiejętności, a nie tylko na zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy.

Czytaj dalej...

Szlif 01/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj - kura pitagorejska

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48