Aktualności

15.10.2020

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Olimpiada języka angielskiego odbędzie się 6 listopada 2020 r. w auli naszej szkoły o godzinie 9:00.

Poziom uczestników:advanced (CAE).

Zgłoszenia u nauczycieli języka angielskiego do 26 października. Ze względu na epidemię uczestnicy sa proszeni o rejstrację osobistą na stronie www.oja.wsjo.pl.

23.06.2020

Sukcesy w wojewódzkich konkursach

Z radością informujemy, że nasi uczniowie odnieśli sukcesy  w wojewódzkich konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli we Wrocławiu.

  •   w XII  edycji  Historycznego Konkursu Wiedzy o Rosji „Białe Noce” - laureatami zostali: Wiktor Ciesielski  z  klasy 1K i Marek Madej  z klasy 1P, wyróżnienie otrzymały: Weronika Giblak z klasy 1C i Jadwiga Lorek z klasy 1O

  •  w II edycji Konkursu Wiedzy o Gruzji „Gruzja – fascynująca podróż” - laureatką została Halina Cetera z klasy 2H

Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Rosji (Białe Noce) i do Gruzji (Gruzja – fascynująca podróż).
Serdecznie gratulujemy!

20.05.2020

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Od dnia 1 czerwca istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły konsultacji dla uczniów. Konsultacje przewidziane są dla uczniów, którzy potrzebują pomocy nauczyciela w zrozumieniu wybranych treść podstawy programowej.
Udział w konsultacjach jest dobrowolny i wymaga pisemnej zgody rodziców. W konsultacjach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 02.12.2020 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48