Aktualności

30 cze 2022

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna rozpocznie się w wyznaczonym dniu o godzinie 9:00. Część ustna rozpocznie się bezpośrednio po sprawdzeniu części pisemnej.

Czytaj dalej...
21 cze 2022

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się zgodnie z harmonogramem:

  • Zakończenie, godzina 8.00, aula szkolna - zapraszamy uczniów otrzymujących świadectwa z wyróżnieniem oraz uczniów otrzymujących nagrody i wyróżnienia za różne działalności.
  • Godzina 9.00 - rozdanie świadectw w przydzielonych klasom gabinetach.

18 cze 2022

Sukces w XV Powiatowym Konkursie Literackim

Martyna Ziółkowska z klasy 3X zajęła 1 miejsce w XV Powiatowym Konkursie Literackim pod patronatem X LO i Muzeum Narodowego we Wroclawiu.To już kolejny sukces uzdolnionej literacko Martyny. Serdecznie gratulujemy!

15 cze 2022

Na dobrej drodze po certyfikat DSD

Czerwiec, to w tym roku szkolnym, w XIII LO czas egzaminów z języka niemieckiego w ramach programu „Auf dem Weg zum DSD A1 und A2”. Ponad 60 uczniów z klas pierwszych i drugich zdecydowało się spróbować swoich sił. Niektórzy z nich zaczęli uczyć się języka niemieckiego dopiero w naszej szkole. Gratulacje!

Czytaj dalej...
12 cze 2022

WARSZTATY JĘZYKOWE ''AMERICAN SLANG AND ACCENTS''

W czwartek uczniowie klasy 3e uczestniczyli w warsztatach na temat akcentu i slangu amerykańskiego, które odbyły się w American Corner. Poprowadziła je rodowita Amerykanka - Cullen O'Leary - prosto ze słonecznej Arizony. Dowiedzieliśmy się jakie są różnice między dialektami angielskimi oraz poznaliśmy potoczne wyrażenia używane przez mieszkańców USA. Mogliśmy również podyskutować z pełną energii i humoru Cullen.

9 cze 2022

GALA WROCŁAWSKIEGO KONKURSU "PRZYSŁOWIA W OBRAZACH" ORAZ KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Dzisiaj w szkolnej auli było święto języków obcych: Konkurs Recytatorski w języku angielskim oraz gala Wrocławskiego Konkursu Przysłowia Angielskie i Niemieckie w Obrazach. Przybyli uczniowie szkół podstawowych zauroczyli rekwizytami, zdolnościami aktorskimi oraz umiejętnościami plastycznymi. Wszystkim laureatom obu konkursów serdecznie gratulujemy i zapraszamy ponownie za rok!

Czytaj dalej...
29 maj 2022

Wręczenie certyfikatów DSD II

Dnia 25 maja 2022 w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów DSD II. Certyfikaty DSD II wręczał naszym absolwentom Konsul generalny pan Hans Jörg Neumann...

Czytaj dalej...
16 maj 2022

Konkurs konstrukcyjny - Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Zapraszamy na pierwszą edycję konkursu konstrukcyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Główną ideą projektu jest przedstawienie zagadnień fizycznych, zawartych w podstawie programowej sposób niekonwencjonalny, ciekawy, a zarazem bardzo praktyczny.

Czytaj dalej...

Wybierz LO XIII!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 30.05.2022r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 04/2022

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Maja Ostaszewska z klasy 1F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48