Aktualności

14.05.2020

Informacje dotyczące wyników Konkursu IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH

Drodzy Nauczyciele Języka Angielskiego i Niemieckiego Wrocławskich Szkół Podstawowych,

Ponieważ w świetle ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji powrót do pracy w murach szkoły w tym roku szkolnym wydaje się mało prawdopodobny, postanowiliśmy przesłać Państwu mailem szczegółowe informacje dotyczące wyników jakie zajęli Państwa uczniowie we Wrocławskim Konkursie IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH.

Czytaj dalej...
04.05.2020

Projekt MożeMY

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu do udziału w kolejnej edycji projektu MożeMY. Projekt nastawiony jest na  rozwój kompetencji osobistych i społecznych młodzieży  oraz profilaktykę zachowań ryzykownych. Projekt zakłada realizację trzech typów działań – warsztaty psychoedukacyjne, grupę socjoterapeutyczną oraz konsultacje psychologiczne dla młodzieży.

Konsultacje są   dostępne w trybie online (telefonicznie lub wideopołączenia w zależności od preferencji zgłaszających się).

Punkt Konsultacji Psychologicznych dla młodzieży jest  dostępny dla adolescentów w wieku 15 - 19 lat, zaniepokojonych swoim stanem psychicznym, którzy z różnych względów (wstyd, lęk przed oceną, brak pieniędzy) nie mogą skorzystać z  pomocy psychologicznej w innych miejscach (szkoła, poradnia zdrowia psychicznego). Może się zgłaszać (samodzielnie lub przez opiekunów) młodzież, u której występuje podejrzenie występowania zaburzeń psychicznych, nieradząca sobie z narastającym stresem związanym np. ze zmianą szkoły, burzliwie przechodząca kryzys rozwojowy związany z  okresem dojrzewania, mająca problemy z samooceną i akceptacją, pozostająca w konfliktach z rówieśnikami lub bliskimi, doświadczająca przemocy, nie radząca sobie z sytuacją izolacji i niepewności. Celem konsultacji jest udzielenie bieżącego wsparcia oraz poradnictwo zmierzające do znalezienia konstruktywnych sposobów rozwiązań trudności, podjęcia właściwych interwencji lub pracy terapeutycznej, jeśli problem będzie tego wymagał.

28.04.2020

Wsparcie psychologa, terapeuty środowiskowego, psychoterapeuty.

Od kwietnia w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” działa Ośrodek  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który  oferuje wsparcie psychologa, terapeuty środowiskowego , psychoterapeuty.
 Zadbanie o psychikę dzieci i młodzieży jest szczególnie istotne w okresie epidemii, podczas  której wielu uczniów może odczuwać nasilony lęk, niepokój, stres lub źle znosić izolację. Aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie (świadczenie w ramach NFZ).
 W okresie epidemii porady psychologiczne i psychoterapia prowadzone  są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (telefon, czat, videorozmowa).
 
Kontakt/rejestracja:  tel. 71 782 11 66 (pon.-pt. w godz. 8-15)
 
Dla kogo?
Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi,  zaburzeniami nastroju, zachowania i in. , w tym:
- dzieci poniżej 7 roku życia,
- dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodzice i opiekunowie prawni.

Czytaj dalej...
20.04.2020

Informator Edukacyjny

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że na stronie www.wroclaw.pl został uruchomiony Informator Edukacyjny dedykowany nauczycielom, rodzicom i uczniom.
W zakładce „Pomoc psychologiczna” znajdziecie Państwo różne artykuły, porady, testy, propozycje do poczytania, linki , które pomogą przetrwać obecną sytuację, podpowiedzą jak sobie radzić, jak opanować stres, gdzie szukać pomocy. Zamieszczone tam materiały zostały przygotowane przez specjalistów wszystkich wrocławskich Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych.

Bezpośredni link:https://www.wroclaw.pl/portal/pomoc-psychologiczna

Z życzeniami zdrowia i pogody ducha

Ewa Lipska- Urbaniak

dyrektor PPP9

31.03.2020

ZAJĘCIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 9

Szanowni Państwo,

W związku z   dalszym zagrożeniem  koronawirusem   w dniach 26.03.2020 r do 10.04.2020 r. zostają  zawieszone zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniem w poradni psychologiczno- pedagogicznej nr 9. Pracownicy poradni pracują zdalnie, udzielają porad, wsparcia, odpowiadają na pytania.  Adersy mailowe pracowników wraz z godzinami pracy oraz działem, w którym pracują znajdują się  na stronie internetowej ppp nr 9  w zakładce  Kontakt.
Na stronie internetowej ppp są zamieszczane  aktualne informacje.

Ewa Lipska- Urbaniak
dyrektor PPP9

24.03.2020

Zebrania i konsultacje odwołane

Ze względu na zagrożenie epidemiczne zebrania z rodzicami, które miały się odbyć 26 marca b.r., zostają odwołane. Propozycje ocen rocznych w klasach trzecich będą wystawione w dzienniku elektronicznym. Z wychowawcami i nauczycielami można kontaktować się przez pocztę dostępną w dzienniku.
 

24.03.2020

Emocje – jak nad nimi panować. Wybrane elementy.

Emocje negatywne mają to do siebie, że same się wzmacniają. Jeśli myślisz o kimś, lub o sytuacji negatywnie, to zapewne potrafisz szybko – jak z rękawa - podać wiele przykładów uzasadniających taką opinie. Jednak kiedy oceniasz kogoś lub sytuacje pozytywnie, to zwykle bardziej zastanawiasz się  nad tym, co składa się na tę pozytywną opinie. To tak jakby zapytać kogoś o słabe i mocne strony (wady i zalety) – te pierwsze wymieniamy łatwiej, szybciej.  Skoro emocje negatywne same się wzmacniają, to nie potrzebują już wsparcia – nie musimy zatem wzajemnie się napędzać i zarażać negatywnymi emocjami. Lęk, niepokój, strach, niepewność, poczucie bezradności, itp. – to naturalne w sytuacjach zagrożenia – jednak nie oznacza to, że trzeba zgubić zdrowy rozsądek i racjonalne działanie. Zatem to nie emocje nad nami, ale my nad emocjami musimy zapanować. Wiem – nie jest to łatwe, ale jest możliwe.
Co robić?
 

Czytaj dalej...
18.03.2020

Nauka zdalna - kilka rad psychologa szkolnego

Drodzy uczniowie,
Sytuacja jest wyjątkowa więc i warunki uczenia się są wyjątkowe. Na początku może być trochę trudno, bo jednak trzeba dokonać licznych zmian. Jednak nie jesteście w tej trudności sami. Wszyscy adoptujemy się do nowych warunków. Nauczyciele są z Wami w kontakcie i zrobią wszystko co w ich mocy, by wesprzeć Was w nauce i dobrym przygotowaniu do egzaminów – niezależnie od tego, czy terminy zostaną utrzymane, czy przesunięte. Na początku może się okazać, ze będziecie zasypywani wiadomościami i liczbą zadań. Każdy chce być w kontakcie z Wami i to może spowodować natłok informacji. Za moment wszystko się unormuje i praca nabierze bardziej uporządkowanego charakteru. Mogą pojawić się trudności w rozumieniu zadań – korzystajcie z dostępności nauczycieli i zadawajcie pytania, korzystajcie z pomocy swoich kolegów i koleżanek, z webinariów, ze Skype i innych możliwości uruchomionych na ten trudny czas.

I bądźcie wyrozumiali – uczymy się i wszyscy szukamy jak najlepszych rozwiązań w tej  trudnej sytuacji.
Róbcie jak najwięcej i jak najlepiej potraficie.
Pamiętajcie przede wszystkim, że to nie czas wolny, to nie czas ferii – to czas wytężonej i jeszcze bardziej intensywnej pracy, dla nas wszystkich.

Czytaj dalej...
17.03.2020

Kiedy twój wpływ jest ograniczony – koncentruj się na tym na co masz wpływ.

Kiedy ludzie mają poczucie, że tracą kontrolę, że mają ograniczony wpływ na to, co dzieje się wokół nich, to rośnie poczucie bezradności.  Im większe poczucie bezradności, tym bardziej rośnie niepokój. Ludzie, w obliczy bezradności poznawczej, szukają sposobów poradzenia sobie z nią. Niektórzy słuchają ekspertów i szukają wiedzy obiektywnej, weryfikowanej, ale inni sięgają po nieracjonalne wyjaśnienia, szukają winnych, wygłaszają spiskowe teorie, ulegają mitom.
Ważne, by skupić się na wiedzy medycznej i stosować się do wytycznych. Warto skupić się na tym, na co mamy wpływ.
Wszystkie zasady i zalecenia, które rozpowszechnia m.in. Minister Zdrowia, WHO – żeby myć ręce, wietrzyć pomieszczenia i siebie, dbać o sen i przede wszystkim zostać w domu – to proste, realne i niezbędne sposoby obniżania naszego poczucie bezradności, a zarazem sprzymierzeńcy spokojnej i konstruktywnej walki z zagrożeniem.

Czytaj dalej...

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 02.12.2020 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48