Aktualności

15.10.2020

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Olimpiada języka angielskiego odbędzie się 6 listopada 2020 r. w auli naszej szkoły o godzinie 9:00.

Poziom uczestników:advanced (CAE).

Zgłoszenia u nauczycieli języka angielskiego do 26 października. Ze względu na epidemię uczestnicy sa proszeni o rejstrację osobistą na stronie www.oja.wsjo.pl.

23.06.2020

Sukcesy w wojewódzkich konkursach

Z radością informujemy, że nasi uczniowie odnieśli sukcesy  w wojewódzkich konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli we Wrocławiu.

  •   w XII  edycji  Historycznego Konkursu Wiedzy o Rosji „Białe Noce” - laureatami zostali: Wiktor Ciesielski  z  klasy 1K i Marek Madej  z klasy 1P, wyróżnienie otrzymały: Weronika Giblak z klasy 1C i Jadwiga Lorek z klasy 1O

  •  w II edycji Konkursu Wiedzy o Gruzji „Gruzja – fascynująca podróż” - laureatką została Halina Cetera z klasy 2H

Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Rosji (Białe Noce) i do Gruzji (Gruzja – fascynująca podróż).
Serdecznie gratulujemy!

20.05.2020

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Od dnia 1 czerwca istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły konsultacji dla uczniów. Konsultacje przewidziane są dla uczniów, którzy potrzebują pomocy nauczyciela w zrozumieniu wybranych treść podstawy programowej.
Udział w konsultacjach jest dobrowolny i wymaga pisemnej zgody rodziców. W konsultacjach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

14.05.2020

Informacje dotyczące wyników Konkursu IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH

Drodzy Nauczyciele Języka Angielskiego i Niemieckiego Wrocławskich Szkół Podstawowych,

Ponieważ w świetle ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji powrót do pracy w murach szkoły w tym roku szkolnym wydaje się mało prawdopodobny, postanowiliśmy przesłać Państwu mailem szczegółowe informacje dotyczące wyników jakie zajęli Państwa uczniowie we Wrocławskim Konkursie IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH.

Czytaj dalej...
04.05.2020

Projekt MożeMY

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu do udziału w kolejnej edycji projektu MożeMY. Projekt nastawiony jest na  rozwój kompetencji osobistych i społecznych młodzieży  oraz profilaktykę zachowań ryzykownych. Projekt zakłada realizację trzech typów działań – warsztaty psychoedukacyjne, grupę socjoterapeutyczną oraz konsultacje psychologiczne dla młodzieży.

Konsultacje są   dostępne w trybie online (telefonicznie lub wideopołączenia w zależności od preferencji zgłaszających się).

Punkt Konsultacji Psychologicznych dla młodzieży jest  dostępny dla adolescentów w wieku 15 - 19 lat, zaniepokojonych swoim stanem psychicznym, którzy z różnych względów (wstyd, lęk przed oceną, brak pieniędzy) nie mogą skorzystać z  pomocy psychologicznej w innych miejscach (szkoła, poradnia zdrowia psychicznego). Może się zgłaszać (samodzielnie lub przez opiekunów) młodzież, u której występuje podejrzenie występowania zaburzeń psychicznych, nieradząca sobie z narastającym stresem związanym np. ze zmianą szkoły, burzliwie przechodząca kryzys rozwojowy związany z  okresem dojrzewania, mająca problemy z samooceną i akceptacją, pozostająca w konfliktach z rówieśnikami lub bliskimi, doświadczająca przemocy, nie radząca sobie z sytuacją izolacji i niepewności. Celem konsultacji jest udzielenie bieżącego wsparcia oraz poradnictwo zmierzające do znalezienia konstruktywnych sposobów rozwiązań trudności, podjęcia właściwych interwencji lub pracy terapeutycznej, jeśli problem będzie tego wymagał.

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48