Aktualności

17.03.2020

Kiedy twój wpływ jest ograniczony – koncentruj się na tym na co masz wpływ.

Kiedy ludzie mają poczucie, że tracą kontrolę, że mają ograniczony wpływ na to, co dzieje się wokół nich, to rośnie poczucie bezradności.  Im większe poczucie bezradności, tym bardziej rośnie niepokój. Ludzie, w obliczy bezradności poznawczej, szukają sposobów poradzenia sobie z nią. Niektórzy słuchają ekspertów i szukają wiedzy obiektywnej, weryfikowanej, ale inni sięgają po nieracjonalne wyjaśnienia, szukają winnych, wygłaszają spiskowe teorie, ulegają mitom.
Ważne, by skupić się na wiedzy medycznej i stosować się do wytycznych. Warto skupić się na tym, na co mamy wpływ.
Wszystkie zasady i zalecenia, które rozpowszechnia m.in. Minister Zdrowia, WHO – żeby myć ręce, wietrzyć pomieszczenia i siebie, dbać o sen i przede wszystkim zostać w domu – to proste, realne i niezbędne sposoby obniżania naszego poczucie bezradności, a zarazem sprzymierzeńcy spokojnej i konstruktywnej walki z zagrożeniem.

Czytaj dalej...
16.03.2020

ZAKAZ WSTĘPU DO SZKOŁY

W związku z zagrożeniem epidemicznym Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XIII we Wrocławiu wprowadza zakaz wstępu do szkoły. Zakaz obowiązuje do odwołania.
We wszystkich sprawach należy się kontaktować telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Numery telefonów i adresy mailowe dostępne są w zakładce KONTAKT.

11.03.2020

Czasowe zawieszenie funkcjonowania szkoły

Od 12 do 25 marca b.r. funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcące nr XIII będzie czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie uczniowie i nauczyciele nie będą przychodzili do szkoły. Czas należy przeznaczyć na samodzielną naukę. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Ministerstwo Zdrowia zaleca, by unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

Prosimy o śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły.

Pozostałe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach).

03.03.2020

Koronawirus - zalecenia postępowania

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na działania o charakterze profilaktycznym. Przypominamy o konieczności zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami GIS.
Prosimy także tych z Państwa, którzy w ostatnim czasie podróżowali samolotem, a zwłaszcza przebywali w rejonach występowania wirusa o uważną obserwację siebie i dziecka, codzienne monitorowanie temperatury, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów infekcji (gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem) o pozostawienie dziecka w domu przez 14 dni, pod obserwacją i w konsultacji z lekarzem. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy zgłosić się (telefonicznie lub osobiście) do Sanepidu lub szpitala zakaźnego.
Przypominamy też, że z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do krajów występowania koronawirusa.
W trosce o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole prosimy również o nieprzysyłanie przeziębionych dzieci do szkoły.
Zdajemy sobie sprawę, że pewne działania mogą  być uciążliwe, jednak kierujemy się troską o zrównoważoną ocenę sytuacji i dobrem wszystkich uczniów oraz pracowników naszej szkoły.  

Jednocześnie informujemy, że  w przypadku, gdy uczeń w szkole będzie miał temperaturę powyżej 37,5 stopnia Celsjusza lub objawy przeziębienia, rodzice mogą być wezwani, by go odebrać i poproszeni o zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka przed jego powrotem do szkoły.

03.03.2020

Spotkanie z Konradem Imielą

 

28 lutego 2020 roku klasy dziennikarskie gościły Konrada Imielę, aktora, kompozytora, twórcę tekstów piosenek, reżysera teatralnego oraz dyrektora wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol. Spotkanie rozpoczęliśmy od przyznania nagród dla dwóch najlepszych artykułów z ostatniego numeru gazety Szlif.

Czytaj dalej...
02.03.2020

LISTA FINALISTÓW WROCŁAWSKIEGO KONKURSU „IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH”

Miło nam poinformować, że po burzliwych obradach (na konkurs spłynęło ponad 100 prac!) jury wybrało uczniów, którzy zostali wyróżnieni lub znaleźli się wśród laureatów naszego konkursu IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH.

Pragniemy serdecznie zaprosić niżej wymienionych uczniów wraz z ich nauczycielami na uroczystą galę finałową konkursu, która odbędzie się 26.03 o godz. 12.00 w auli naszej szkoły.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości telefonicznie tel. szkoły 71 798 69 04 lub mailowo: sekretariat@lo13.wroc.pl lub bwers@lo13.wroc.pl

  Lista finalistów

08.02.2020

Tydzień Języka Polskiego

Termin: 16 – 20 marca 2020r. Miejsce: aula szkolna. Zgłoszenia prosimy składać do swoich polonistów.

 

Organizator Termin Konkurs Wymagania
M. Skawińska 17 marca, wtorek, 5 lekcja Konkurs mitologiczny Znajomość „Mitologii” J. Parandowskiego (Grecja)
K. Gontarz 18 marca, środa, 7 lekcja Konkurs wiedzy o Fredrze Biografia Fredry
D. Wieczorek 20 marca, piątek 4-5 lekcja Konkurs recytatorski Dowolny wiersz lub fragment prozy do 5 minut; może być również poezja śpiewana (własny podkład muzyczny lub instrument)
A. Łuczak 19 marca, czwartek, 5 lekcja Konkurs poprawnej polszczyzny Znajomość gramatyki i umiejętność praktycznego jej zastosowania
K. Okoniewska 19 marca, czwartek, 3 lekcja Konkurs ortograficzny Wiedza z zakresu ortografii
D. Stefanowska, M. Kieszek 16 marca, poniedziałek 5-6 lekcja Konkurs krasomówczy Temat wypowiedzi będzie ogłoszony podczas konkursu
C. Kusek Prace uczniowie przekazują do 11 marca do p. C. Kusek lub swoich polonistów. „Frazeologiczny zawrót głowy” Plakat ilustrujący związek frazeologiczny. Po feriach klasy otrzymają związki frazeologiczne do ilustracji.
B. Wołowicz - Bukwalt Prace uczniowie składają  do polonistów lub do p. B. Wołowicz (sala nr 14) do 19 marca. Konkurs Twórczości własnej Prace literackie (temat, forma, objętość dowolne).

 

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48