Fizyka

22.01.2021

II edycja Cosmic Challenge

„Cosmic Challange” to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, zainteresowanych tematyką Kosmosu. II edycja programu skierowana jest do uczniów szkół średnich z całej Polski i realizowana jest we współpracy z ośrodkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej – European Space Security and Education Centre. Więcej informacji: II edycja | spaceship.edu.pl

19.01.2021

XI edycja Konkursu "Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu” – FAST 2021

Zapraszamy uczniów Państwa szkoły do XI edycji Konkursu "Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu” – FAST 2021. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich zainteresowanych studiowaniem u nas astronomii, fizyki lub fizyki technicznej.
Nagrodami w Konkursie są trzy stypendia (500 zł miesięcznie płatne przez 10 miesięcy), trzy bezpłatne miejsca w domach studenckich (akademikach) i karty podarunkowe. Wszyscy laureaci otrzymują gwarancję przyjęcia na studia na dowolnym kierunku prowadzonym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, tj. na automatyce i robotyce, astronomii, fizyce, fizyce technicznej lub informatyce stosowanej.

Konkurs polega na napisaniu pracy z tematyki astronomii lub/i fizyki. Prace konkursowe muszą być oryginalne, autorskie. Finaliściprzedstawiają ustnie swoje prace przed Komisją, innymi uczestnikami Konkursu, ich opiekunami i gośćmi.

Termin nadsyłania prac: 6 marca 2021 r.
Ogłoszenie listy finalistów: 19 marca 2021 r.
Finał: 27 marca 2021 r. w formie zdalnej

Kontakt:
konkurs.FAST@fizyka.umk.pl

Więcej informacji:
https://www.fizyka.umk.pl/fast/

Plakat:
https://www.fizyka.umk.pl/panel/wp-content/uploads/plakat_FAST2021.png

08.01.2021

Zdjęcie Wielkiej Koniunkcji

Zdjęcie Wielkiej Koniunkcji wykonane przez Antka Krasowskiego z 2K. Oprócz Jowisza i Saturna widać cztery księżyce galileuszowe.

Zdjęcie wykonane przy pomocy teleskopu Sky-Watcher BKP 2001 EQ5 z wyciągiem Crayforda 200/1000 i aparatem Nikon D3100.

15.12.2020

Wielka Koniunkcja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie astronomiczno-percepcyjnym, związanym ze zbliżającą się Wielką Koniunkcją Jowisza z Saturnem.

Proszę o przekazywanie tej informacji wraz z załącznikami, tak by dotarła do jak najszerszego grona osób, które mogą zechcieć popatrzeć w gwiazdy w najbliższych dniach.

Instrukcja

Karta obserwacji

Gresham

 

 

 

 

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48