Matematyka

27.05.2020

IX Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

Uczniowie: Miłosz z kl.1c, Dawid z kl.1h oraz Marek z kl.1k zostali finalistami IX Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku. Miłosz otrzymał maksymalną liczbę punktów!


Gratulujemy!!!

03.03.2020

Dzień Liczby Pi

Z okazji dnia liczby Pi (14 marca)  ogłaszamy konkurs na plakat, wiersz, żart o tej liczbie.
Prace prosimy składać do dnia 16 marca.
Nagrody czekają :-)
O szczegóły prosimy pytać nauczycieli matematyki.
 

04.02.2020

IX Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

W dniu 11 marca (środa) 2020 odbędą się eliminacje szkolne do IX Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku. Wszelkich informacji udzielają oraz przyjmują zgłoszenia nauczyciele matematyki do dnia 26 lutego. Do udziału zapraszamy uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły.

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48