Nowy Szlif

O Nowym Szlifie

Po pół roku nasz periodyk powraca w lekko odmienionej formie. Po odejściu ze szkoły na zasłużoną emeryturę, pomysłodawcy gazety, profesora Wojciecha Chądzyńskiego, chcemy kontynuować tradycję zapoczątkowaną w roku 2002 i mamy nadzieję, że potrwa ona jak najdłużej. Zmieniliśmy odrobinę jej wygląd (fachowo nazywany layoutem), a także tytuł, na: „Nowy Szlif”. Jednakże misja pozostaje niezmienna – umożliwia „szlifowanie” umiejętności młodych adeptów dziennikarstwa, jednocześnie zapewniając rozrywkę naszym czytelnikom. Wierni pierwotnym ideałom pragniemy dostarczyć Wam owoc starań wielu ambitnych, początkujących dziennikarzy, którzy podtrzymują dziedzictwo poprzednich roczników.


Oliwier Pluta
Redaktor Naczelny
„Nowego Szlifu”, klasa IIa

 

Wydania Nowego Szlifu:

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

Szlif 11/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Wieści z Facebooka

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Kaja Zakrzewska z klasy 3F

XXVI SWA

Zdjęcie Jowisza wykonane podczas XXVI Szkolnych Warsztatów Astronomicznych.

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48