Nowy Szlif

O Nowym Szlifie

Po pół roku nasz periodyk powraca w lekko odmienionej formie. Po odejściu ze szkoły na zasłużoną emeryturę, pomysłodawcy gazety, profesora Wojciecha Chądzyńskiego, chcemy kontynuować tradycję zapoczątkowaną w roku 2002 i mamy nadzieję, że potrwa ona jak najdłużej. Zmieniliśmy odrobinę jej wygląd (fachowo nazywany layoutem), a także tytuł, na: „Nowy Szlif”. Jednakże misja pozostaje niezmienna – umożliwia „szlifowanie” umiejętności młodych adeptów dziennikarstwa, jednocześnie zapewniając rozrywkę naszym czytelnikom. Wierni pierwotnym ideałom pragniemy dostarczyć Wam owoc starań wielu ambitnych, początkujących dziennikarzy, którzy podtrzymują dziedzictwo poprzednich roczników.


Oliwier Pluta
Redaktor Naczelny
„Nowego Szlifu”, klasa IIa

 

Wydania Nowego Szlifu:

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48