Organizacja roku szkolnego

 
I SEMESTR

rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023

propozycje ocen

06.12.2023

ustalanie ocen

21.12.2023

zimowa przerwa świąteczna

   23.12.2023 - 01.01.2024

klasyfikacyjna rada pedagogiczna                            

03.01.2024

 
II SEMESTR

ferie zimowe

 15.01.2024 - 28.01.2024

wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024 - 02.04.2024

propozycje ocen w klasach czwartych

03.04.2024

ustalanie ocen rocznych w klasach czwartych

16.04.2024

klasyfikacyjna rada pedagogiczna

22.04.2024

zakończenie roku szkolnego w klasach czwartych

26.04.2024

propozycje ocen

27.05.2024

ustalanie ocen końcoworocznych

11.06.2024

klasyfikacyjna rada pedagogiczna

17.06.2024

zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21.06.2024

DNI DO ODPRACOWANIA

  • 21.10.2023 za 06.05.2024
  • 20.04.2024 (Drzwi otwarte) za 31.05.2024

WYWIADÓWKI
  • 14.09.2023
  • 07.12.2023 (zagrożenia oraz propozycje ocen semestralnych)
  • 04.04.2024 (zagrożenia oraz propozycje ocen w klasach czwartych)
  • 28.05.2024 (zagrożenia oraz propozycje ocen).

Wywiadówki zaczynają się o godzinie 17.00, w wyznaczonych salach. Konsultacje po wywiadówkach trwają od 17.30 do 19.00.


Przydział sal na zebrania z rodzicami/opiekunami w roku szkolnym 2023/2024

 

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

XXVI SWA

Zdjęcie Jowisza wykonane podczas XXVI Szkolnych Warsztatów Astronomicznych.

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48