Organizacja roku

 
I SEMESTR

rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

propozycje ocen

08.12.2020

ustalanie ocen

21.12.2020

zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 - 01.01.2021

klasyfikacyjna rada pedagogiczna                            

29.12.2020

05.01.2021

 
II SEMESTR

ferie zimowe

18.01.2021 - 31.01.2021

04.01.2021 -17.01.2021

wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021 - 06.04.2021

propozycje ocen w klasach trzecich liceum

07.04.2021

ustalanie ocen w klasach trzecich liceum

20.04.2021

klasyfikacyjna rada pedagogiczna

26.04.2021

zakończenie roku szkolnego w klasach trzecich liceum

30.04.2021

propozycje ocen

01.06.2021

ustalanie ocen końcoworocznych

15.06.2021

klasyfikacyjna rada pedagogiczna

21.06.2021

zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25.06.2021
WYWIADÓWKI
  • 10.09.2020
  • 10.12.2020 (zagrożenia oraz propozycje ocen semestralnych)
  • 08.04.2021 (zagrożenia oraz propozycje ocen w klasach trzecich liceum)
  • 02.06.2021 (zagrożenia oraz propozycje ocen).

Wywiadówki zaczynają się o godzinie 17.00, w wyznaczonych salach. Konsultacje po wywiadówkach trwają od 17.30 do 19.00.

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48