Akademia rodzica

29 sty 2024

Jak pomóc dziecku nadużywającemu substancji psychoaktywnych?

Nastolatkowie coraz częściej sięgają po substancje psychoaktywne – skalę tego zjawiska możemy sobie uzmysłowić, obserwując liczbę zgłoszeń do poradni leczenia uzależnień, przepełnione oddziały psychiatryczne, sytuację w gabinetach specjalistów, ale także w szkołach i w lokalnym środowisku. Można postawić tezę, że każdy z nas zna kogoś, kogo w jakimś stopniu dotknął ten problem. Według najnowszych raportów 37% starszych uczniów pali marihuanę, a 6,2% uczniów przyznaje się do korzystania z nowych środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Najpopularniejszą używką jest alkohol – 80% uczniów deklaruje, że choć raz w życiu go piło. Jakie działania powinien podejmować rodzic w sytuacji, kiedy jego dziecko nadużywa substancji psychoaktywnych?

Czytaj dalej...
8 paź 2023

Pomoc psychologiczna we Wrocławiu

Każdy z nas miewa trudniejsze chwile w swoim życiu. Bywa też, że takie chwile przeradzają się w codzienność. Warto pamiętać, że w żadnej z tych sytuacji człowiek nie musi być i nie jest sam! Rozmowa z drugim człowiekiem – specjalistą – zawsze jest możliwa i ma sens.

W poniższym dokumencie znajdują się informacje (adresy i telefony) do różnych poradni psychologicznych we Wrocławiu.

Pomoc psychologiczna we Wrocławiu

14 sty 2022

Pandemia - usprawiedliwienie niepowodzeń, czy okazja do doskonalenia umiejętności?

Długa nieobecność dziecka w szkole, która może być spowodowana wieloma różnymi powodami np. chorobą, często staje się wydarzeniem bardzo stresującym dla dziecka, rodzi trudności. W dobie pandemii wszyscy, zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice, byli zmuszeni do odnalezienia się w nowej rzeczywistości.
Po niemal rocznej pracy zdalnej, ponownie znajdujemy się w „nowej – starej” rzeczywistości. Niby wszystko znane i oczywiste, a jednak często zupełnie nowe. Jesteśmy w nowej, zmienionej rzeczywistości, która wymaga zmian!
Bardzo wielu uczniów uważa, że ich relacje z rówieśnikami w klasie przed epidemią były lepsze. Wielu także ma poczucie, że pogorszeniu uległy ich relacje z wychowawcą oraz innymi dorosłymi.

Czytaj dalej...

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48