Biblioteka

GODZINY PRACY: 7.20 - 15.00, od poniedziałku do piątku

Nauczycielki bibliotekarki służą zawsze pomocą uczniom, nauczycielom oraz rodzicom.
Co jeszcze, oprócz książek, możecie znaleźć w bibliotece:
•    kryteria oceniania ze wszystkich przedmiotów
•    rozkłady materiałów
•    dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
•    tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne
•    gry planszowe: edukacyjne i rozrywkowe

Katalog biblioteki LO XIII we Wrocławiu: wejdź na stronę Wrocławski System Bibliotek Szkolnych i wybierz z katalogu LO XIII

 


9 lis 2022

Miejska Biblioteka Publiczna

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Wiemy, że nauka zabiera Wam bardzo dużo czasu, ale warto również od czasu do czasu dać swojemu mózgowi chwilę odprężenia przy dobrej książce. Zachęcamy Was do wypożyczania książek z filii nr 58 MBP, w której znajdziecie dużo nowości książkowych z ostatnich lat. Zapraszamy do czytania. Strona MBP

13 sty 2020

Regulaminy Biblioteki w LO nr XIII

Regulamin biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego Nr XIII we Wrocławiu im. Aleksandra Fredry


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Regulamin Biblioteki jest aktem prawnym, wynikającym ze Statutu Szkoły.
2.    Z księgozbioru zgromadzonego w bibliotece szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
3.    Godziny pracy podane są na drzwiach wejściowych biblioteki.
4.    W wypożyczalni i czytelni obowiązuje cisza.
5.    Wszyscy korzystający z biblioteki powinni dbać o porządek i zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym użytkownikom.
6.    Korzystający ze zbiorów są odpowiedzialni za wszystkie zniszczenia powstałe z ich winy.
7.    Materiały biblioteczne można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko (Nauczyciel bibliotekarz ma prawo skontrolować legitymację ucznia).
8.    Każdy jest finansowo odpowiedzialny za materiały, które wypożycza.
9.    W ogłoszonym terminie, pod koniec roku szkolnego, uczniowie są zobowiązani zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały.

Czytaj dalej...
9 mar 2019

Lektury dostępne online

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48