Biblioteka

GODZINY PRACY: 7.40 - 15.20, od poniedziałku do piątku

Nauczyciele bibliotekarze służą zawsze pomocą uczniom, nauczycielom oraz rodzicom.

Co jeszcze, oprócz książek, możecie znaleźć w bibliotece:

 •     statut szkoły
 •     kryteria oceniania ze wszystkich przedmiotów
 •     rozkłady materiałów
 •     cztery stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
 •     tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne
 •     gry planszowe: edukacyjne i rozrywkowe 

 


09.03.2019

Regulaminy Biblioteki w LO nr XIII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Biblioteki jest aktem prawnym, wynikającym ze Statutu Szkoły.
 2. Z księgozbioru szkolnego centrum informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 3. Godziny pracy biblioteki podane są przy drzwiach wejściowych.
 4. W wypożyczalni i czytelni obowiązuje cisza.
 5. Wszyscy korzystający z biblioteki powinni dbać o porządek i zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
 6. Korzystający ze zbiorów są odpowiedzialni za wszystkie zniszczenia powstałe z ich winy.
 7. Materiały biblioteczne można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.
 8. Każdy jest finansowo odpowiedzialny za materiały, które wypożycza.
 9. W ogłoszonym terminie, pod koniec roku szkolnego, uczniowie są zobowiązani zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały.

Czytaj dalej...
09.03.2019

Lektury dostępne online

09.03.2019

Miejska Biblioteka Publiczna

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Wiemy, że nauka zabiera Wam bardzo dużo czasu, ale warto również od czasu do czasu dać swojemu mózgowi chwilę odprężenia przy dobrej książce. Zachęcamy Was do wypożyczania książek z filii nr 58 MBP, w której znajdziecie dużo nowości książkowych z ostatnich lat. Zapraszamy do czytania. Strona MBP - nowości

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48