Egzamin maturalny

 Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego 2023

 Harmonogram egzaminu maturalnego 2023

 Materiały i przybory pomocnicze

 Egzamin maturalny z informatyki 2023

 Matura 23. Prawa i obowiązki maturzystów.

 

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: link


Egzamin maturalny - maj 2023

Listy zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych z przedmiotów maturalnych:

Matura pisemna:

Matura podstawowa:

Język polski (4.05.2023 g. 9.00)

Matematyka (8.05.2023, g. 9.00)

Język angielski (5.05.2023, g. 9.00)

Język niemiecki (5.05.2023, g. 14.00)

Matura rozszerzona:

Język polski (17.05.2023, g. 9.00)

Matematyka (12.05.2023, g. 9.00)

Język angielski (9.05.2023, g. 9.00)

Język angielski - poziom dwujęzyczny (9.05.2023, g. 9.00)

Język niemiecki + dwujęzyczny (10.05.2023, g. 14.00)

Biologia (11.05.2023, g. 9.00)

Chemia (15.05.2023, g. 9.00)

Fizyka (19.05.2023, g. 9.00)

Geografia (16.05.2023, g. 9.00)

Historia (18.05.2023, g. 9.00)

Informatyka (22.05.2023, g. 9.00)

Wiedza o społeczeństwie (10.05.2023, g. 9.00)

Język łaciński i kultura antyczna (8.05.2023. g.14.00)

Matura ustna:

Język polski (10.05.2023, g. 9.00)

Język polski (11.05.2023, g. 9.00)

Język polski (12.05.2023, g. 9.00)

Język polski (15.05.2023, g. 9.00)

Język polski (16.05.2023, g. 9.00)

Język polski (17.05.2023, g. 9.00)

Język polski (18.05.2023, g. 9.00)

Język polski (19.05.2023, g. 9.00)

 

Język angielski (10.05.2023, g. 9.00)

Język angielski (11.05.2023, g. 9.00)

Język angielski (12.05.2023, g. 9.00)

Język angielski (15.05.2023, g. 9.00)

Język angielski (16.05.2023, g. 9.00)

Język angielski (17.05.2023, g. 9.00)

Język angielski (18.05.2023, g. 9.00)

Język angielski (19.05.2023, g. 9.00)

 

Język niemiecki, BOP + dwujęzyczny (19.05.2023, g. 9.00)

Język rosyjski (18.05.2023, g. 9.00)

 

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48