Język niemiecki

16.02.2021

Konkurs "Idiomy i przysłowia w obrazach"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XVI edycji konkursu pt.:

WROCŁAWSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO „IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH”

Jest to konkurs językowy polegający na prezentacji idiomów lub przysłów języka angielskiego lub niemieckiego w formie ilustracji, komiksu lub mini - scenki video/etiudy filmowej.

Więcej o konkursie i regulaminie: czytaj

26.11.2019

VI Międzyszkolny Konkurs Czytania w Języku Niemieckim

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych do udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Czytania w Języku Niemieckim. Tegoroczna edycja konkursu obejmować będzie wiersze współczesnej niemieckiej poetki Reginy Schwarz. Konkurs ten ma na celu kształcenie umiejętności poprawnej wymowy w języku obcym, a także propagowanie wiedzy o kulturze naszego najbliższego sąsiada. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

13.11.2019

Fulda 2019

 

W październiku 2019r uczniowie naszej szkoły  mieli możliwość spędzenia tygodnia z młodzieżą z partnerskiej szkoły Freiherr vom Stein Gymnasium z Fuldy. Czas płynął szybko i  intensywnie.

Czytaj dalej...
01.10.2019

Wymiana z Westerstede wrzesień 2019

 


Podczas corocznych wymian z partnerską szkołą Europaschule Gymnasium Westerstede zawsze realizowane są bardzo aktualne i ciekawe projekty edukacyjne. Tak również było i tym razem. W trakcie wizyty w Niemczech młodzież polska i niemiecka wzięła udział w ciekawych spotkaniach i warsztatach poświęconych zmianom klimatycznym na świecie.

Czytaj dalej...
25.06.2019

Wymiana z Westerstede 2018/2019

 

W dniach 21.09 do 29.09.2018 oraz w dniach 01.06 do 08.06.2019 odbyła się wymiana ze szkołą z Westerstede. W wymianie w sumie wzięło udział 40 uczniów naszej szkoły oraz 40 ze szkoły niemieckiej z miejscowości Westerstede.

Czytaj dalej...

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48