Małe co nieco o Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej...

Spotkania Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej odbywają się w piątki o godz. 15:30 w sali nr 2 lub szkolnej auli. Zapraszani są na nie znani i ciekawi ludzie z Wrocławia i nie tylko. Opowiadają o swoich przygodach, marzeniach i życiu codziennym. Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska rozpoczęła swoją działalność w roku 2000. Działała wtedy pod egidą SLD we Wrocławiu. Inicjatorem był redaktor Wojciech Chądzyński. Nie da się ukryć, że patronat tej partii nieco pomagał MWD w działalności. Członkowie wszechnicy mieli więc od czasu do czasu okazję gościć w charakterze obsługi prasowej na różnych imprezach jak np. konwencje wyborcze. Wojciech Bednarek, jeden z założycieli "Szlifu" i MWD, miał okazje prowadzić konferencję prasową prezydenta Kwaśniewskiego i senatora Litwińca. Na początku, na wszechnice zapraszani byli najczęściej dziennikarze - z prasy, radia, telewizji, fotoreporterzy etc. Na pierwsze spotkania przychodziło z reguły kilkanaście osób. Bywały jednak takie dni, że brakowało wolnych miejsc w sali. Uczestnicy MWD pisali również teksty i omawiali je wspólnie na spotkaniach. Od czasu do czasu w jakiejś regionalnej gazecie SLD szły ich krótkie wywiady czy relacje z konwencji partyjnych. Potem powstał pomysł na stworzenie "Szlifu". Ale to zupełnie inna historia& Po roku od założenia, uczestnicy wszechnicy dostali szansę na praktyki w różnych wrocławskich mediach. Wiele osób skorzystało z tej możliwości - pracowali w Gazecie Wrocławskiej, Radiu Aplauz, Polskim Radiu Wrocław, Słowie Polskim (wtedy jeszcze istniejącego) czy Trybunie. W kolejnych latach wszechnica zaczęła też wspierać inne imprezy, jak np. pomoc przy organizacji finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obecnie na spotkania Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej mogą przychodzić wszyscy pasjonaci sztuki dziennikarstwa. Jest to pewnego rodzaju zwieńczenie całego tygodnia spędzonego w szkole.

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48