Przetargi, oferty, praca

Wrocław, 3.07.2023r.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024 placówka poszukuje chętnych do prowadzenia bufetu szkolnego. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o składanie ofert w formie pisemnej (sekretariat główny) lub e-mailem na adres sekretariat@lo13.wroc.pl w terminie do 14.08.2023 roku.


Wrocław, 23.06.2023r.

Oferta pracy na stanowisku: Specjalista ds. finansowo-księgowych. 1 etat.

Szczegóły oferty...


Wrocław, 23.06.2023r.

Oferta pracy na stanowisku: Referent/Specjalista ds. administracyjnych. 1 etat.

Szczegóły oferty...


Wrocław, 27.04.2023r.

Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry

ul. gen. Józefa Haukego – Bosaka 33–37

50-447 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  na:

"Zakup ( wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) pierwszego wyposażenia hali sportowej w LO nr XIII oraz zakup wyposażenia hali szermierczej SP nr 85" - POWTÓRKA

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: 1/23

OGŁOSZENIE i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://lo13-wroc.logintrade.net/)

lub

(https://lo13-wroc.logintrade.net/zapytania_email,126620,5fb268006e2c847ae772c92665e035a1.html)


Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48