Psycholog i pedagog

 

Iwona Haba
Psycholog szkolny
Hanna Prokopska
Pedagog szkolny

Bożena Gościńska

Psycholog specjalny

Tel. 71 79 869 04 wew. 200, sala 300 Tel. 71 79 869 04 wew. 140, sala 400 Tel. 71 79 869 04 wew. 141, sala 400

 


Godziny pracy psychologa i pedagoga w roku szkolnym 2023/2024

  Iwona Haba Hanna Prokopska Bożena Gościńska
Poniedziałek 7.30 - 12.00 7.15 - 12.15 11.20 - 16.20
Wtorek 7.30 - 12.00 8.40 - 14.40 12.20 - 16.20
Środa 12.20 - 16.20 7.30 - 11.00 11.00 - 15.00
Czwartek 7.30 - 12.00 13.00 - 17.30 8.00 - 13.00
Piątek 7.30 - 12.00 11.55 - 13.55 12.20 - 16.20

Informacje dla rodziców

Prosimy o zgłaszanie uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 30 września.

Pedagog

W ramach swojej pracy pedagog współpracuje z:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 • Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej Agencji Doradztwa Zawodowego "AD"

 • Młodzieżowym Ośrodkiem Psychoterapii

 • Towarzystwem Rozwoju Rodziny

 • Internatami i bursami

 • Policją

 • Sądem i innymi

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy :

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 • chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem

 • chciałbyś z kimś porozmawiać

 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Zajęcia integracyjne

Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych liceum.
Zajęcia odbywają się w pierwszych dwóch tygodniach września w formie dwugodzinnych spotkań prowadzonych w ramach zajęć szkolnych pod kierunkiem pedagoga  lub psychologa szkolnego. W zajęciach uczestniczą poszczególne klasy, wraz z wychowawcą. Intencją zajęć jest  wzajemne poznanie się, adaptacja, wprowadzenie reguł i zasad w celu uzyskania pozytywnych rezultatów w zbudowaniu zespołu, który będzie umiał ze sobą harmonijnie współpracować.

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48