Psycholog i pedagog

Zmiany w grafiku pracy w związku z przejściem placówki na zdalny tryb nauki.

Od 2 listopada zmienia się grafik pracy psychologa i pedagoga szkolnego.

W czwartek i piątek dyżur w szkole pełni Hanna Prokopska.

We wtorek i środę dyżur w szkole pełni Iwona Haba.

Poniedziałek jest dniem ruchowmym tzn., że tego dnia dyżur w szkole pełniony jest zamiennie.

W najbliższy poniedziałek (02.11) dyżur pełni Hanna Prokopska, w następny Iwona Haba itd.

Dyżury pełnione są w godzinach pracy zgodnie z tabelą poniżej. Poza dyżurami w szkole psycholog i pedagog dostępni są również zdalnie wg poniższej tabeli.


Iwona Haba
Psycholog szkolny
Hanna Prokopska
Pedagog szkolny

Tel. 71 79 869 04 wew. 140 - psycholog

Tel. 71 79 869 04 wew. 141 - pedagog

Godziny pracy

  Iwona Haba Hanna Prokopska
Poniedziałek 10.30 - 16.00 7.30 - 11.30
Wtorek 7.30 - 12.30 11.00 - 15.30
Środa 12.00- 15.30 7.30 - 12.00
Czwartek 7.30 - 11.30 11.00 - 15.30
Piątek 7.30 - 11.30 11.00 - 15.30

Informacje dla rodziców

Prosimy o zgłaszanie uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 30 września.

Pedagog

W ramach swojej pracy pedagog współpracuje z:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 • Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej Agencji Doradztwa Zawodowego "AD"

 • Młodzieżowym Ośrodkiem Psychoterapii

 • Towarzystwem Rozwoju Rodziny

 • Internatami i bursami

 • Policją

 • Sądem i innymi

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy :

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 • chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem

 • chciałbyś z kimś porozmawiać

 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Zajęcia integracyjne

Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych liceum.
Zajęcia odbywają się w pierwszych dwóch tygodniach września w formie dwugodzinnych spotkań prowadzonych w ramach zajęć szkolnych pod kierunkiem pedagoga  lub psychologa szkolnego. W zajęciach uczestniczą poszczególne klasy, wraz z wychowawcą. Intencją zajęć jest  wzajemne poznanie się, adaptacja, wprowadzenie reguł i zasad w celu uzyskania pozytywnych rezultatów w zbudowaniu zespołu, który będzie umiał ze sobą harmonijnie współpracować.

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48