Samorząd

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Julian Wąsek (1I)

Wiceprzewodniczący: Natalia Mysłowska (1I)

Przewodniczący podwójnego rocznika: Patryk Janisiów (1I)

Sekretarz samorządu uczniowskiego: Piotr Ostrowski (2E)

Rzecznik samorządu uczniowskiego: Wiktor Srebrny (1I)

Przewodnicząca wolontariatu szkolnego: Aleksandra Ośmiałowska

Spotkania samorządu odbywają się w każdy wtorek o godzinie 10:30 w sali 62.
 
W razie jakichkolwiek problemów, uwag, propozycji dotyczących naszej szkoły i uczniów, odsyłamy do naszego maila: samorzadlo13@gmail.com.
Z pewnością pomożemy. Jeśli masz jakiś pomysł co można wprowadzić lub zmodernizować, również zapraszamy do kontaktu!

Opiekun Samorządu: mgr Dorota Duszyńska

Rzecznik Praw Ucznia: mgr inż. Mirosław Marcinkiewicz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48