Samorząd

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Julian Wąsek (1I)

Wiceprzewodniczący: Natalia Mysłowska (1I)

Przewodniczący podwójnego rocznika: Patryk Janisiów (1I)

Sekretarz samorządu uczniowskiego: Piotr Ostrowski (2E)

Rzecznik samorządu uczniowskiego: Wiktor Srebrny (1I)

Przewodnicząca wolontariatu szkolnego: Aleksandra Ośmiałowska

Spotkania samorządu odbywają się w każdy wtorek o godzinie 10:30 w sali 62.
 
W razie jakichkolwiek problemów, uwag, propozycji dotyczących naszej szkoły i uczniów, odsyłamy do naszego maila: samorzadlo13@gmail.com.
Z pewnością pomożemy. Jeśli masz jakiś pomysł co można wprowadzić lub zmodernizować, również zapraszamy do kontaktu!

Opiekun Samorządu: mgr Dorota Duszyńska

Rzecznik Praw Ucznia: mgr inż. Mirosław Marcinkiewicz

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48