Warsztaty medialne

Więcej materiałów o nas znajdziesz na: www.facebook.com i www.youtube.com

 

19 mar 2019

Projekt „Jak poprzez teatr poznawać świat”

Klasa IA oraz 2A miała przyjemność uczestniczyć w projekcie „Jak poprzez teatr poznawać świat”, którego finałem był spektakl wystawiany we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Młodzieży pomagała aktorka Beata Rakowska. Oto relacja z próby do występu.

 

 

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48