Wolontariat

Przewodnicząca: Aleksandra Ośmiałowska z klasy 3BG


Opiekun Wolontariatu: mgr Dorota Duszyńska


Spotkania odbywają się we czwartki o godzinie 10.30 w sali 60 lub 63 w zależności od możliwości.


Obecnie aktywnie działają 24 osoby.


Do tej pory zorganizowaliśmy akcję "Góra Grosza". Poprzez konkurs w klasach i kiermasz Mikołajkowy zebraliśmy 624,22 zł.

Następną akcję planujemy na marzec. Będzie to pomoc Schronisku na ulicy Ślazowej 2.

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48