Wychowawstwa

Klasa Wychowawca Sala Drugi wychowawca

KLASY I,  4-letnie LO

1A p. Joanna Moyseowicz 3  
1B p. Karolina Gontarz 2  
1C p. Grzegorz Żakowicz 60  
1D p. Dorota Strutyńska-Duszyńska 24  
1E p. Iwona Schubert 25  
1F p. Justyna Woźny 43  
1G p. Łukasz Bereski 20  
1H p. Maria Kieszek 9  
1X p. Rafał Suchodolski 17  
KLASY I,  3-letnie LO
1I p. Małgorzata Skawińska 48  
1J p. Mirosław Marcinkiewicz 4  
1K p. Hanna Lejsa 22  
1L p. Agnieszka Subik-Skonieczna 49  
1M p. Celina Kusek 26  
1N p. Bogumiła Osińska 46  
1O p. Dominika Wieczorek 12  
1P p. Monika Gołdyn-Krul 55  
KLASY II
2A p. Małgorzata Seweryn 5  
2B p. Mirosława Karbowiak 62  
2C p. Marcin Kluba 56  
2D p. Zbigniew Mazurek 21  
2E p. Katarzyna Okoniewska 13  
2F p. Beata Wołowicz-Bukwalt 14  
2G p. Anita Horbat 61  
2H p. Anna Pandura 47  
2I p. Marta Pahulicz-Ranosz 53  
KLASY III
3A p. Agnieszka Sołodyna 1  
3B p. Marzena Hołownia 54  
3C p. Elżbieta Struzik 19  
3D p. Ewa Łańkut 27  
3E p. Alicja Włoczka 16  
3F p. Laura Baranowska 64  
3G p. Sławomir Florczyk 50  
3H p. Anna Kuszczyńska 57  
3I p. Joanna Łuczak 6  

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48