Wychowawstwa

Klasa Wychowawca Sala  
KLASY DRUGIE
2A p. Celina Kusek 16  
2B p. Magdalena Arendarska 37  
2C p. Justyna Rybak 25  
2D p. Agnieszka Madej-Makowska 35  
2E p. Magdalena Janik 34  
2F p. Rafał Lach 21  
2G p. Wojciech Zalewski 205  
2H p. Monika Gołdyn-Krul 305  
2I p. Andrzej Marzec 201  
2J p. Anna Kuszczyńska 303  
2K p. Julita Klask 15  
KLASY TRZECIE
3A p. Joanna Łuczak 5  
3B p. Agnieszka Subik-Skonieczna 22  
3C p. Ewa Łańkut 26  
3D p. Sylwai Draguła 204  
3E p. Aleksandra Kurzyńska 3  
3F p. Maria Ostrowska-Dudys 1  
3H p. Agnieszka Macińska-Drążek 27  
3X p. Agnieszka Fic 31  
KLASY CZWARTE
4A p. Andrzej Bieniek 24  
4B p. Katarzyna Knot-Krowińska 13  
4C p. Elżbieta Buchholz 60  
4D p. Agnieszka Sobańska 62  
4E p. Beata Wers 47  
4F p. Iwona Musiał 43  
4G p. 21  
4H p. Beata Janczewska 9  
KLASY PIERWSZE
1A      
1B      
1C      
1D      
1E      
1F      
1G      
1H      
1I      
1J      
1K      
1L      
1M      

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48