Wychowawstwa

Klasa Wychowawca Sala Drugi wychowawca
KLASY PIERWSZE
1A p. Andrzej Bieniek 55  
1B p. Sławomir Florczyk 50  
1C p. Elżbieta Buchholz 2  
1D p. Agnieszka Sobańska 49  
1E p. Beata Wers 64  
1F p. Iwona Musiał 20  
1G p. Anna Szymusiak-Senko 26  
1H p. Beata Janczewska 56  
KLASY DRUGIE,  4-letnie LO
2A p. Joanna Moyseowicz 3  
2B p. Karolina Gontarz 6  
2C p. Grzegorz Żakowicz 60  
2D p. Dorota Strutyńska-Duszyńska 24  
2E p. Iwona Schubert 25  
2F p. Justyna Woźny 43  
2G p. Łukasz Bereski 21  
2H p. Maria Kieszek 9  
2X p. Rafał Suchodolski 17  
KLASY DRUGIE,  3-letnie LO
2I p. Małgorzata Skawińska 48  
2J p. Mirosław Marcinkiewicz 4  
2K p. Hanna Lejsa 22  
2L p. Agnieszka Subik-Skonieczna 49  
2M p. Celina Kusek 26  
2N p. Bogumiła Osińska 46  
2O p. Dominika Wieczorek 12  
2P p. Monika Gołdyn-Krul 55  
KLASY TRZECIE
3A p. Małgorzata Seweryn 5  
3B p. Mirosława Karbowiak 62  
3C p. Marcin Kluba 57  
3D p. Zbigniew Mazurek 19  
3E p. Katarzyna Okoniewska 13  
3F p. Beata Wołowicz-Bukwalt 14  
3G p. Anita Horbat 61  
3H p. Anna Pandura 47  
3I p. Marta Pahulicz-Ranosz 53  

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48