12 maj 2023

Międzyszkolny konkurs językowo-fotograficzny rozstrzygnięty !

Międzyszkolny konkurs językowo-fotograficzny dla szkół podstawowych "Obrazy w fotografii" rozstrzygnięty!


1 miejsce: Nina Nowacka, SP 36
2 miejsce: Maja Dałek, SP 44
3 miejsce: Julia Łukawska, SSP 72


Wyróżnienia :
Alicja Bienkiewicz, SSP 72
Cezary Krzesiński, SP 81
Lidia Osman SSP, 72

Gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na kolejną edycję !

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48