31 maj 2023

Ameba na międzynarodowej konferencji

25.05 nasza AMEBA wzięła udział w międzynarodowej konferencji, w czasie której poszczególne szkoły z różnych krajów prezentowały swoje projekty, realizowane w ramach RHAW. Całość była prowadzona w języku angielskim. Nasze koło biologiczne postanowiło przygotować krótki filmik, który i Wy możecie obejrzeć. Dostaliśmy też trochę pytań, ale pomimo stresu na wszystkie udało nam się odpowiedzieć. Teraz pozostaje nam już tylko podbój Torunia, gdzie już w języku polskim, będziemy mieli dużo czasu by porozmawiać z innymi zespołami o ich projektach i oczywiście zaprezentować się raz jeszcze. Z tego miejsca pragnę w imieniu koła podziękować p. Moyseowicz i p. Sobańskiej, p. Gruszczyńskiemu (UPWr) i p. Królickiemu (Rotary) za pomoc przy pracy nad projektem. Bez Państwa to nie byłoby to samo!

Magdalena Arendarska

 

 

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48