black_bar_new10
 
Podręczniki

Podręczniki dla klas I i II gimnazjum są wypożyczane przez szkołę.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner