Rekrutacja

23.03.2019

Sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej

Informacje dotyczące sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej P1, P2 w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym Nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020.

Kandydat ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej P1, P2 w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym Nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020.

 

od 6 do 14 maja 2019 r.
do godz.15.00
składanie pisemnej deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych ( dotyczy kandydatów trzyletniego liceum, do klas dwujęzycznych P1, P2)
23 maja 2019 r.
godz. 9.00
sprawdzian kompetencji językowych (dotyczy kandydatów trzyletniego liceum, do klas dwujęzycznych P1, P2)
5 czerwca 2019 r.
od godz. 9.00
podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych (w sekretariacie uczniowskim  LO XIII im. Aleksandra Fredry,  pokój nr 35)

Dokumenty do pobrania:

  Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych

  Terminy sprawdzianu kompetencji językowych

03.03.2019

Drzwi otwarte!

Jeśli szukasz liceum blisko centrum, z propozycją różnorodnych profili: dziennikarski, medialny, biologiczno - chemiczny, politechniczny, ekonomiczny, prawniczy, architektoniczny, europejski, dwujęzyczny z językiem niemieckim, przyjdź na drzwi otwarte do LO XIII. Zapraszamy.

 

 

05.01.2019

Zasady rekrutacji - informacje Kuratroium

Dnia 4 stycznia 2019 r. zostały podpisane zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów (Zarządzenie Nr 2/2019) oraz absolwentów szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 3/2019)  – czytaj dalej....

Szlif 01/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj - kura pitagorejska

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48