black_bar_new10
 
Dzwonki
7.10 - 7.55 Lekcja 0
8.00 - 8.45 Lekcja 1
8.50 - 9.35 Lekcja 2
9.45 - 10.30 Lekcja 3
10.45 - 11.30 Lekcja 4
11.40 - 12.25 Lekcja 5
12.40 - 13.25 Lekcja 6
13.35 - 14.20 Lekcja 7
14.25 - 15.10 Lekcja 8
15.15 - 16.00 Lekcja 9

 

Zerowa i ostatnia godzina lekcyjna przeznaczona jest na konsultacje i zajęcia dodatkowe.

Dzwonki - lekcje skrócone
8.00 - 8.35 Lekcja 1
8.40 - 9.15 Lekcja 2
9.20 - 9.55 Lekcja 3
10.00 - 10.35 Lekcja 4
10.50 - 11.25 Lekcja 5
11.30 - 12.05 Lekcja 6
12.10 - 12.45 Lekcja 7
12.50 - 13.25 Lekcja 8

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner