black_bar_new10
 
Wychowawstwa na rok 2017/18
Klasa Wychowawca Sala Drugi wychowawca
GIMNAZJUM
2Ag p. Monika Gołdyn-Krul 55 p. Hanna Lejsa
2Bg p. Marta Olszewska 12 p. Katarzyna Dubik
3Ag p. Anita Horbat 2 p. Dorota Strutyńska - Duszyńska
3Bg p. Beata Janczewska 56 p. Jolanta Sarnowska
LICEUM - KLASY I
1A p. Agnieszka Sołodyna 47 p. Elżbieta Buchholz
1B p. Marzena Hołownia 24 p. Agnieszka Subik-Skonieczna
1C p. Elżbieta Struzik 19 p. Małgorzata Skawińska
1D p. Ewa Łańkut 27 p. Marta Pachulicz-Ranosz
1E p. Alicja Włoczka 17 p. Beata Wołowicz-Bukwalt
1F p. Laura Baranowska 64 p. Beata Wers
1G p. Sławomir Florczyk 50 p. Joanna Jakimiuk
1H p. Anna Kuszczyńska 3 p. Maria Frank-Banaszewska
1I p. Joanna Łuczak 6 p Małgorzata Piotrowska
LICEUM - KLASY II
2A p. Katarzyan Stefanowicz 20 p. Beata Cichoń
2B p. Krystyna Kosek 60 p. Anna Klimas
2C p. Anna Gora 16 p. Grzegoż Żakowicz
2D p. Sylwia Draguła 49 p. Rafał Suchodolski
2E p. Małgorzata Moszonkowska 48 p. Małgorzata Wiater-Mohr
2F p. Agnieszka Kwaœnik-Jokiel 43 p. Maria Jasiukiewicz
2G p. Dominika Wieczorek 21 p. Tomasz Smulczyński
2H p. Danuta Lesiak 57 p. Maria Kunicka
2I p. Mirosław Marcinkiewicz 4 p. Łukasz Bereski
LICEUM - KLASY III
3A p. Magdalena Janik 22 p. Dagmara Chudy
3B p. Mirosława Karbowiak 62 p. Ewa Malczyk
3C p. Norbert Promirski 13 p. Agnieszka Macińska-Dršżek
3D p. Anna Szymusiak-Senko 26 p. Monika Andryszczak
3E p. Iwona Szubert 25 p. Elżbieta WoŸniak
3F p. Maria Kieszek 9 p. Maria Dudys-Ostrowska
3G p. Katarzyna Ochodek 14 p. Małgorzata Seweryn
3H p. Małgorzata Dudkowiak 46 p. Bogumiła Osińska
3I p. Agnieszka Sobańska 5 p. Joanna Moyseowicz

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner