black_bar_new10
 
Co warto wiedzieć o gimnazjum?

Oferta edukacyjna 48 Gimnazjum

Misja szkoły

Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 48 jest przyjazne i niezwykle bezpieczne dla wszystkich uczniów.
Podstawowym zadaniem jest wszechstronny rozwój ucznia, ukierunkowany na bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
i zdanie egzaminu zewnętrznego na jak największą notę.
Uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego nr 48 wyróżnia chęć działania, twórcza praca, otwartość na wszystkich ludzi.

Udział w programach

Program o charakterze wychowawczym "I TY Możesz Żyć Bezpiecznie", "NOE", "Korekta", " Stres pod Kontrolą", " Body talk - uwierz w siebie"

Innowacje

Oferta dodatkowa

Kółko informatyczne, zajęcia muzyczne, różne formy zajęć sportowych

Osiągnięcia

Z-Dolny Ślązak Gimnazjalista
Międzynarodowy Konkurs " Matematyka bez granic"
"Kangur"
Konkurs Wiedzy o Polsce Współczesnej
Wojewódzki Konkurs o Tematyce Ekologicznej
Międzygimnazjalny Konkurs Dziennikarski
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
Wojewódzki Konkurs Literacki "Spróbujcie Własnych Sił" Konkurs na Esej. Konkurs " Kronika Dolnoślązaka"
Konkurs "Święto na Plakacie".
Konkurs " Młodzież Poznaje Teatr"
Konkurs Historyczny
Konkurs " Losy Żołnierza Polskiego"
Alfik Matematyczny
Konkurs Matematyczny Koma
Matematyczny Marsz na Orientację

Wyniki egzaminów zewnętrznych

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2006/2007
Część Humanistyczna - 42,4
Część Matematyczno-Przyrodnicza - 39,2
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2007/2008
Część Humanistyczna - 42,1
Część Matematyczno-Przyrodnicza - 41,1
Wyniki egzaminu w mieście Wrocław i województwie Dolnośląskim
Część Humanistyczna - 33,9 (miasto Wrocław)
Część Humanistyczna - 30,4 (województwo Dolnośląskie)
Część Matematyczno-Przyrodnicza - 30,4 (miasto Wrocław)
Część Matematyczno-Przyrodnicza - 26,4 (województwo Dolnośląskie)

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

- 2 psychologów na 1/2 etatu
- 1 pedagog na pełnym etacie

Współpraca z zagranicą

Szkoła współpracuje z 8 partnerskimi szkołami w Niemczech (Drezno, Fulda, Sulingen, Berlin, Aurich, Wissbaden, Monachium, Westerstede)

Współpraca z partnerami zewnętrznymi

Imprezy cykliczne

Inne informacje

W szkole działa Samorząd Szkolny, funkcję rzecznika praw ucznia pełni wybierany przez uczniów opiekun samorządu. Budynek szkoły jest chroniony.
Uczniowie gimnazjum mają 24 godziny języka niemieckiego w cyklu trzyletnim i 6 godzin języka angielskiego. W gimnazjum uczą nauczyciele Niemcy, w ramach umów międzynarodowych.
Absolwenci gimnazjum mają możliwość kontynuowania nauki w liceum dwujęzycznym na terenie naszego Zespołu Szkół Nr 5. Nauka dla tych uczniów kończy się egzaminem DSDII, bowiem szkoła pełni Funkcję Prufung Zentrum Schule.

Czym jest gimnazjum?

Gimnazjum to szkoła trzyletnia, obowiązkowa dla absolwentów szkół podstawowych. W gimnazjum będziesz uczył się nowych przedmiotów: wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii. Przygotowana w każdej szkole bogata i ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych pozwoli na rozwijanie Twoich talentów i zainteresowań. Gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner