black_bar_new10
 
Kalendarz i harmonogram na rok 2018/2019


I SEMESTR
 • rozpoczęcie roku szkolnego
 • 03.09.2018r.
 • propozycje ocen
 • 04.12.2018r.
 • ustalanie ocen
 • 19.12.2018r.
 • zimowa przerwa świąteczna
 • 22.12.2018r. - 01.01.2019r.
 • klasyfikacyjna rada pedagogiczna                            
 • 03.01.2019r.
II SEMESTR
 • ferie zimowe
 • 28.01.2019r. - 10.02.2019r.
 • wiosenna przerwa świąteczna
 • 18.04.2019r. - 23.04.2019r.
 • propozycje ocen w klasach trzecich liceum
 • 26.03.2019r.
 • ustalanie ocen w klasach trzecich liceum
 • 10.04.2019r.
 • klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 • 16.04.2019r.
 • zakończenie roku szkolnego w klasach trzecich liceum
 • 26.04.2019r.
 • propozycje ocen
 • 28.05.2019r.
 • ustalanie ocen końcoworocznych
 • 10.06.2019r.
 • klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 • 14.06.2019r.
 • zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 21.06.2019r.
WYWIADÓWKI
 1. 13.09.2018
 2. 25.10.2018
 3. 06.12.2018 (zagrożenia oraz propozycje ocen semestralnych)
 4. 17.01.2019 (konsultacje)
 5. 28.02.2019
 6. 28.03.2019 (zagrożenia oraz propozycje ocen w klasach trzecich liceum)
 7. 30.05.2019 (zagrożenia oraz propozycje ocen).

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner