black_bar_new10
 
Parlament Młodzieży Wrocławia
O parlamencie

Historia Parlamentu Młodzieży Wrocławia zaczęła się 11 marca 1994 roku. Była to jedna z pierwszych organizacji tego typu w Polsce. Przez te 15 lat w Sali sesyjnej Rady Miasta odbyło się ponad 100 posiedzeń. Celem PMW jest kreowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich, koordynowanie ich działalności samorządowej, pośredniczenie w kontaktach z władzami Wrocławia oraz stworzenie młodzieżowego forum wypowiedzi.

Rytuał

Sesje PMW odbywają się w Sali Sesyjnej Rady Miasta w nietypowej dla młodych ludzi atmosferze. Garnitury, krawaty, wielka sala, media, zwroty "pani poseł/panie pośle", mikrofony - na co dzień tego nie doświadczamy...

Kim są posłowie PMW?

Aktualnie Parlament liczy ok. 60 posłów, w tym licealistów oraz gimnazjalistów. Są oni demokratycznie wybranymi przedstawicielami swoich samorządów uczniowskich. Na co dzień są to zwykli uczniowie, chodzący w luźnych spodniach lub słuchający metalu. Jednak podczas sesji tylko młodym wyglądem i chęcią osiągnięcia porozumienia, różnią się od dorosłych polityków.

Czy można działać w PMW nie będąc posłem?

Oczywiście! Na Sesje PMW może przyjść każdy. Wolni słuchacze mogą również zabierać głos w dyskusjach, wstępować do tworzonych komisji i brać aktywny udział w pracach miedzy sesjami.

Czy Posłowie spotykają się tylko na Sesjach?

Nie, co tydzień w piątek w sali 217 Urzędu Miejskiego we wrocławskich sukiennicach, o godzinie 16.00 odbywa się zebranie Prezydium oraz Biura Prasowego, na które przyjść może każdy. Życie PMW to jednak nie tylko oficjalne spotkania. Raz na kilka miesięcy organizujemy wyjazd szkoleniowo-integracyjny. Spotykamy się także towarzysko. Parlament sprzyja nawiązywaniu nowych ciekawych znajomości... Znane są przypadki kojarzenia małżeństw.

Dlaczego warto działać?

Parlament daje możliwość zdobycia nowych umiejętności (przemawianie, praca w grupie...), włączenia się w życie publiczne naszego miasta, "zmieniania świata na lepsze". Jest to jedyne we Wrocławiu młodzieżowe forum wypowiedzi gdzie zasiadają ludzie z tak różnych środowisk.

Co zdziałał Parlament w naszym mieście?

Parlament poza swoją rolą edukacyjną (zasady działania demokracji, życie publiczne, umiejętność przemawiania i dyskutowania, tzw. "mała polityka"..), stara się wywierać realny wpływ na życie Wrocławia. Jest przedstawicielem wrocławskiej młodzieży wobec władz miasta. Do naszych szczególnych osiągnięć możemy zaliczyć zniesienie obowiązku płacenia za bagaż w środkach komunikacja przez uczniów, zorganizowanie wśród wrocławskich szkół konkursu "Wrocław - tu się urodziłem, ale czy chcę tu zostać", gdzie nagrodami był wyjazd do Parlamentu Europejskiego oraz iPod-y. Naszym osiągnięciem jest także przeprowadzenie wśród wrocławskich placówek oświatowych ankiety na temat szkolnictwa i przedstawienie jej wyników mediom oraz minister edukacji, pani Katarzynie Hall. Oprócz tego uczestniczymy w wielu wrocławskich akcjach i przedsięwzięciach.

(Więcej informacji na www.wroclaw.pl w zakładce Parlament Młodzieży Wrocławia)

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner