Kontakt


Wyświetl większą mapę


Liceum Ogólnokształcące Nr XIII

ul. gen. Józefa Haukego – Bosaka 33–37

50-447 Wrocław


e-mail: sekretariat@lo13.wroc.pl


Sekretariat główny

tel. 71 79 869 04 w. 100

Sekretariat uczniowski

tel. 71 79 869 04 w. 104


Księgowość

tel. 71 79 869 04 w. 111 - główna księgowa

tel. 71 79 869 04 w. 113 - specjalista ds. płac

tel. 71 79 869 04 w. 114 - referent ds. księgowych


Kierownik gospodarczy

tel. 71 79 869 04 w. 110


Starszy inspektor ds. BHP

tel. 71 79 869 04 w. 115


Specjalista ds. osobowych

tel. 71 79 869 04 w. 112


Pielęgniarka szkolna

tel. 71 79 869 04 w. 170


Portiernia

tel. 71 79 869 04 w. 150


 

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48