Wymiany

14.05.2019

Wymiana XIII LO i liceum St.Andre Niort- Francja

 

Dnia 11 kwietnia bezpiecznie wrócilismy do pełnego kolorowych budynków Wrocławia. Ciekawostka nr 1: zasadnicza różnica w architekturze francuskiej i polskiej polega na tym, że większość budynków we Francji jest koloru białego. Mieliśmy okazję zwiedzić wspaniałe miejsca, takie jak: La Rochelle nad oceanem, miasto średniowieczne, które podobno odwiedza wiele gwiazd, Niort (w którym spędziliśmy największą część wyjazdu - 7 dni), Île de Ré oraz Paryż. Paryż, który nie został jeszcze dotknięty tragedią Katedry Notre Dame, którą mieliśmy szansę odwiedzić dwa tygodnie przed pożarem.

Czytaj dalej...

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48