16.11.2019

Niezwykła lekcja poezji

8 listopada odbyła się w naszej szkole lekcja poświęcona poezji Macieja Roberta, cenionego współczesnego poety. Przeprowadził ja pan profesor Piotr Śliwiński, wybitny znawca literatury współczesnej, autor bardzo wielu publikacji, znakomity krytyk literacki, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W lekcji brali udział przedstawiciele klas: 3a, 3e, 2a, 2e,2h, 1m i 1p, a rozmowom o wierszach przysłuchiwał się sam autor - Maciej Robert, który na koniec komentował uczniowskie interpretacje swoich utworów. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Wrocławskim Domem Literatury.


Beata Wołowicz-Bukwalt

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48