20 kwi 2021

Wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Buntowniczki”

Wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Buntowniczki” dla Sary Daniel z 2N.
W konkursie organizowanym przez Bibliotekę Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz Szkołę Podstawową nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, uczennica klasy drugiej Sara Daniel otrzymała wyróżnienie.
W dniu 31.03.2021r. wyłoniono laureatów w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Buntowniczki". Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy na temat wybitnych Polek, pogłębianie wiedzy historycznej, kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych, a także rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. Na trzecią edycję konkursu wpłynęło 410 prac.
Formą konkursu było zaprojektowanie graffiti na ścianie biblioteki, w której to formie uczennica Sara Daniel ma już doświadczenie. Mimo zdalnego nauczania, Sara znalazła chwilę na zaprojektowanie graffiti i wystartowanie w konkursie. Serdecznie gratulujemy sukcesu Sarze i jej rodzicom, tym bardziej, że jest to wyróżnienie w grupie wiekowej powyżej 17 lat.
Poniżej wyróżniony projekt, wykonany przez Sarę daniel z klasy 2N.

 

Wyniki konkursu...

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48