3 sty 2023

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu

Zapraszamy wszystkie klasy do sprawdzenia się w O’SzToZ! Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu sprawdzi Waszą wiedzę i pomoże zrozumieć, jak styl życia wpływa na zdrowie. Czy wiecie jak się właściwie odżywiać i jak być aktywnym fizycznie; jaki wpływ na organizm mają alkohol i papierosy, również te elektroniczne? Weźcie udział w KONKURSIE DLA SUPERBOHATERÓW i wygrajcie nagrody!


Podstawowe informacje:

  •     Klasy biorące udział w Konkursie wybierają swoich przedstawicieli – stanowiących drużynę (zwaną dalej „Drużyną”). „Drużyna” to minimum 5 uczniów z danej klasy;
  •     Drużyna pod nadzorem nauczyciela (najlepiej wychowawcy) przesyła swoje zgłoszenie i odpowiada na pytania zamieszczone w Serwisie pod adresem www.osztoz.pl;
  •     Test składa się z 25 pytań (23 jednokrotnego wyboru i 2 wielokrotnego wyboru)
  •     Konkurs potrwa do 17 marca 2023 r. do godz. 23:59.


Dodatkowe informacje znajdują się na oficjalnych stronach akcji (linki poniżej) i u p. Arendarskiej (kontakt przez e-dziennik, proszę dopisać zawsze klasę w temacie wiadomości).

Więcej informacji:

https://osztoz.pl/

https://planujedlugiezycie.pl/index.php/aktualnosci/kapitan-osztoz/

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

Szlif 11/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Wieści z Facebooka

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Kaja Zakrzewska z klasy 3F

XXVI SWA

Zdjęcie Jowisza wykonane podczas XXVI Szkolnych Warsztatów Astronomicznych.

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48