9 lut 2023

Obserwacje w Instytucie Astronomicznym UWr

8 lutego obserwowaliśmy kometę C/2022 E3 (ZTF), Jowisza wraz z towarzyszącymi mu księżycami, Marsa, Plejady, mgławicę M42 w gwiazdozbiorze Oriona. Pogoda wspaniale dopisała. Obserwacje zostały przeprowadzone za pomocą naszych nowych teleskopów. Pomagali nam astronomowie  z Instytutu Astronomicznego UWr i Zakładu Fizyki Słońca PAN - dr Sylwester Kołomański, dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz i dr Tomasz Mrozek.

 

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

Szlif 11/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Wieści z Facebooka

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Kaja Zakrzewska z klasy 3F

XXVI SWA

Zdjęcie Jowisza wykonane podczas XXVI Szkolnych Warsztatów Astronomicznych.

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48